I'r testun

Trin gwybodaeth bersonol

Mae'r wefan hon (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "y wefan hon") yn defnyddio technolegau fel cwcis a thagiau at ddibenion gwella'r defnydd o'r wefan hon gan gwsmeriaid, hysbysebu yn seiliedig ar hanes mynediad, gafael ar statws defnyddio'r wefan hon, ac ati. . Trwy glicio ar y botwm "Cytuno" neu'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i ddefnyddio cwcis at y dibenion uchod ac i rannu'ch data gyda'n partneriaid a'n contractwyr.O ran trin gwybodaeth bersonolPolisi Preifatrwydd Cymdeithas Hyrwyddo Diwylliannol Ota WardCyfeiriwch at.

Rwy'n cytuno

Gwybodaeth am berfformiad

Rhaglen gelf gwyliau'r haf

Mae Rhaglen Celf Gwyliau'r Haf yn creu cyfleoedd i blant yn Ward Ota ddod i gysylltiad â chelf.Y pwrpas yw meithrin creadigrwydd a synwyrusrwydd cyfoethog plant trwy wahodd artistiaid sydd ar hyn o bryd yn hyfforddwyr a dysgu sut i greu wrth ryngweithio gyda'r hyfforddwyr.